Days Events

Funeral Mass of Billy Fleming

16 Nov 2023

Funeral Mass - John Dundon RIP

13 Oct 2023

Requiem Mass - Reidin O'Flynn

10 Dec 2022

Funeral Mass - Joan O'Donoghue

10 Nov 2022

Funeral Mass - Jeremiah Barrett

28 Aug 2022

REQUIEM MASS CHRISTY O,CONNOR

25 Jun 2022

Mass - 28/01/2022

28 Jan 2022

Funeral Mass for Noreen O'Connor

30 Dec 2020